Du ser ut til å allerede være påmeldt eller så er påmeldingsfristen utløpt
Ta kontakt ved spørsmål: marked@geomatikk-ikt.no