25.- 26. JANUAR 2023
DigitalArkiv

 
OM
PROGRAM
SPEAKERS
KART
BILDER
EVALUERING
Video 
PROGRAM

DigitalArkiv 2023 dag 1

09:00-10:00
Registrering - Kaffe og te
Registrering av deltakere ved konferanseinngangen.
10:00-10:15
Velkommen
v/Administrerende direktør Geomatikk AS
Gode hver for oss, best sammen – hvordan ligger vi an med digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor?
v/Kristin Weidemann Wieland - Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS
Effektive digitale løsninger for kommunens innbyggere
v/Tone Mjøs - Leder for Programkontoret til DigiViken
11:15-11:45
Pause
Digitale innbyggertjenester som begeistrer v/Torbjørn Pedersen, Digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune
En god digital fremtid for dine data - Hva skal til?
v/Kåre Lars Brun-Blåbærvik, Kundeansvarlig i Geomatikk AS
13.00-14:00
Lunsj i Palmehaven
Sammenstilling og utvikling av braArkiv i nye Kristiansand kommune
v/Dagfinn Øksendal - Prosjektleder i Kristiansand kommune
Slik jobber pressen med å søke innsyn i det offentlige – og derfor bør dokumentene være enkle å finne
v/Toini Thanem, Journalist i Adresseavisen
Pause
Skanningsreisen fra A til Å
v/Kjersti Børseth og Isak Askheim i Geomatikk AS
15:55-16:00
Takk for i dag
v/Ida Regine Hvidsten - Markedsansvarlig i Geomatikk AS
18:00 - 19:00
Aperitiff og mingling 
19:00 
Festmiddag
Med underholdning v/Ulf Risnes

DigitalArkiv 2023 dag 2
 

09:00-09:10
Velkommen til dag 2
v/ Ida Regine Hvidsten - Markedsansvarlig i Geomatikk AS
Kahoot
DigitalArkiv-quiz v/Geomatikk AS
Ny hovedversjon av braArkiv
v/Geir Harbak - Produkteier i Geomatikk AS
ArkivLett-standarden - en viktig komponent for sammenhengende tjenester 
v/Michael Pande-Rolfsen - Spesialrådgiver i KS
10:15 - 10:45
Pause
 
"Hvor har jeg lagt den?" - Et foredrag om mental båndbredde, hukommelse og beslutninger
v/Nils Tore Meland - Psykolog, forfatter og foredragsholder
Status og veien videre - braArkiv med tilhørende produkter
v/Geir Harbak - Produkteier i Geomatikk AS
11:45-12:00
Pause
Demovisninger braArkiv med tilhørende produkter
v/Geir Harbak, Produkteier i Geomatikk AS
Sikring av sensitiv informasjon før publisering til publikum - erfaringer fra Asker kommune
v/Ole Kristian Tangen og Patric Emilsson - Asker kommune
Oppsummering og avslutning
v/Geomatikk AS
13:00 - 14:00
Lunsj i Palmehaven / Konferanseslutt
OM

Om DigitalArkiv

Vi gjentar suksessen!

Tema for konferansen er En digital fremtid for dine data.

På DigitalArkiv 2023 ønsker vi å belyse trender, utfordringer og muligheter knyttet til forvaltning og tilgjengeliggjøring av historiske data. Kan en digital renovering hjelpe oss å gå fra kaos til orden i arkivlandskapet?

Emner som kvalitetsheving av digitalt arkivmateriale, sammenslåing av arkiver og publisering til publikum er viktige temaer som vil bli belyst fra ulike perspektiver under konferansen.

BILDER

Bilder fra konferansen

Her vil vi underveis i konferansen publisere bilder fra dagene på Britannia hotell. 

SPEAKERS

Kristin Weidemann Wieland

Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Kristin har bred toppledererfaring fra 21 år i ulike lederstillinger i både privat og offentlig sektor. Hun begynte i KS i 2018. Da kom hun fra stillingen som kommunaldirektør for organisasjon og utvikling i Bærum kommune. Hun har tidligere jobbet som administrerende direktør i Kunnskapsforlaget, som viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og som assisterende banksjef i Sparebanken NOR. Kristin brenner for utvikling av kunnskapsbasert praksis og hvordan offentlig-privat samarbeid kan brukes som strategisk virkemiddel for endring.

Tone Mjøs

Leder for Programkontoret til Digiviken

Tone har vært i IT-bransjen siden midten av 80-tallet. Først 15 år i privat næringsliv og deretter over 10 år i det offentlige. Hele tiden har det for Tone handlet om å være med og gjøre en forskjell for brukerne ved å få på plass brukervennlige og smarte løsninger.

Dagfinn Øksendal

Prosjektleder i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune deler om hvordan de har utviklet sitt braArkiv for å gjøre det til et komplett oppslagsverk for etterspurt informasjon og på denne måten tilrettelegge arkivet for enklere gjenfinning og deling med publikum.

Michael Pande-Rolfsen

Spesialrådgiver i KS

Michael Pande-Rolfsen er spesialrådgiver for Plan, Bygg & Geodata i avdeling Strategisk IKT og digitalisering i KS.

Michael kommer til DigitalArkiv for å snakke om ArkivLett - nasjonal veileder/standard for tagging av dokumenter i plan- og byggesaker - og hvorfor denne er en viktig brikke i digitale fellestjenester som legger til rette for sammenhengende tjenester i kommunal sektor.

Nils Tore Meland

Psykolog, forfatter og foredragsholder

Nils Tore Meland er både psykolog, offiser, forfatter og foredragsholder. Han er opptatt av å dele fortellinger som gir innsikt i psykologien bak valgene vi mennesker tar, og bruker gjerne humoristiske eksempler i sine foredrag. Mye av denne kunnskapen har han sammenfattet i den kritikerroste fagboken “En God Beslutning – 7 grep for å velge rett». 

Nils Tore kommer til DigitalArkiv for å gi oss en innføring i hvordan vi kan ta bedre beslutninger i hverdagen.

Torbjørn Pedersen

Digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har ambisjoner om å være ledende på å utnytte digital teknologi og å tilby innbyggerne digitale tjenester som begeistrer. Digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersen kommer til DigitalArkiv for å dele erfaringer og fortelle litt om hvordan Lillestrøm kommune jobber med digitalisering og hvordan kommunens digitaliseringsstrategi kommer til anvendelse.

Toini Thanem

Journalsist i Adresseavisen

Norge er verdens beste land når det kommer til pressefrihet. Likevel opplever journalister ofte problemer med tilgang til offentlig informasjon – noe som strider imot offentlighetsloven, selve grunnlaget for demokratiet vårt. Toini kommer til DigitalArkiv for å snakke om viktigheten av innsyn og meroffentlighet fra et journalistperspektiv.

KART

Ankomst til Britannia hotell

Dronningens gate 5, 7011 Trondheim

Britannia hotell er lokalisert midt i kjernen av Trondheim sentrum. Nærmeste holdeplass for flybussen er Olav Tryggvasons gate 1 fra Værnes, og Dronningens gate D2 fra Trondheim til Værnes. 

Konferansedeltakere bes benytte konferanseinngangen på baksiden av hotellet, fra Westermannsveita. 

https://britannia.no/

EVALUERING

Vi setter pris på din tilbakemelding!

Bruk gjerne to minutter på å gi oss en tilbakemelding på konferansen, slik at vi kan forbedre oss til neste gang!

Video 

Lagre appen på Hjem-skjermen

Da dette er en wepapplikasjon, vil den ikke automatisk legges til på telefonen din som en vanlig app. Under vises en instruksjonsvideo for hvordan du lagrer appen på din Hjem-skjerm.