Avbestillingsvilkår
Avbestilling må skje skriftlig på mail til marked@geomatikk-ikt.no
Avbestilling er gratis frem til 30 dager før planlagt arrangement. Dersom avbestilling skjer senere enn 30 dager før arrangementet, men tidligere enn 1 uke før, blir kjøper fakturert et no show gebyr på 50% av totalsummen. Ved avbestilling senere enn 1 uke før blir hele totalsummen fakturert.

Vi følger til enhver tid myndighetenes påbud og anbefalinger. Om det blir endringer i samfunnet og retningslinjene fra myndighetene som gjør at arrangementet ikke lar seg gjennomføre – vil det bli en kansellering fra vår side. Noe som medfører at vi ikke fakturerer påmeldte deltakere.

Om arrangementet derimot kan gjennomføres fysisk på en trygg måte og i henhold til gjeldene retningslinjer, men man allikevel velger å avbestille etter utgåtte frister, vil man bli fakturert.

På bakgrunn av samfunnssituasjonen kan vi likevel komme i en situasjon hvor arrangementet flyttes eller gjennomføres digitalt. Alle påmeldte deltakere vil da få valget om de ønsker å delta på dette eller ikke, og pris vil justeres hvis digitalt.